TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI GENEL: Alıcılar, satın aldıkları üyeliğin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. Satın alınan her bir ürün-üyelik , 3 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. . Satın alınan üyeliğin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: Alıcı, satın aldığı üyelik bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının üyeliği aktif etme yükümlülüğü sona erer. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: Üyelik aktif edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan üyelik bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu üyeliğe ait kutu-kart ve ekipmanları 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.